Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive
  • Shop
Информация за сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073- 8744 -С01 за изпълнение на проект с наименование “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. ... Виж още

 

Поморие